Contributie

De contributie bedraagt: Per kwartaal:
  • Recreanten t/m 15 jaar
€ 30,00
  • Recreanten 16 jaar en ouder
€ 36,00
  • Tussen plus 2 uur les (op uitnodiging)
€ 45,00
  • Recreanten plus 2 uur les (op uitnodiging)
€ 45,00
  • Selectie (op uitnodiging)
€ 105,00
  • Inschrijfgeld (eenmalig per inschrijving)
€   5,00

AVGV int de contributie via automatische incasso

• Bankrekeningnummer   NL64 RABO 0380 8119 79   t.n.v. A.V.G.V. te Spijkenisse

Bij beëindiging van het lidmaatschap dient u dit per e-mail door te geven aan de ledenadministratie. U dient daarbij rekening te houden dat het kwartaal waarin wordt opgezegd nog betaald dient te worden.  Met het ondertekenen van het inschrijfformulier geeft u tevens toestemming tot het plaatsen van foto’s op de website en de Facebook pagina van AVGV.